สารคดีจากสถานีเอ็นเอชเคถึงเรื่องคัมภีร์มรณะของพุทธศาสนาทิเบต ซึ่งแสดงวิธีที่มนุษย์ที่เต็มไปด้วยกรรมและกิเลสตัณหาอวิชชาจะเข้านิพพาน ไปสู่จิตเดิมแท้และเชื่อว่านั่นอาจจะเป็นเส้นทางลัดไปสู่นิพพาน

An NHK's documentary of Tibatan Book of the Dead, which is a part of Tibatan Buddhism. It describes how a lay person who is full of karma and impurities could get to nirvana, to one's original mind. That is believed by this book to be a shortcut to nirvana....

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.