ละครวิทยุ จากงานเขียนของคุณดังตฤณ จัดทำโดยญาติธรรมจากเว็บลานธรรม

ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยที่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคนรอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

Radio drama--a novel by Duntrin, Produced by Devout Buddhists from www.larndharm.org

Landaw...a girl who was born to be a star, she would let you understand karma of a harshed beautiful girl. You will see dramatic changes in her life and people around her through a memorable delightful storyline.   

กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

เกริ่นนำ บทที่ 12 บทที่ 21 บทที่ 33
บทที่ 1 บทที่ 13 บทที่ 22 บทที่ 34
บทที่ 2 บทที่ 14 บทที่ 23 บทที่ 35
บทที่ 3 บทที่ 15 บทที่ 24 บทที่ 36
บทที่ 4 บทที่ 16 บทที่ 25 บทที่ 37
บทที่ 5 บทที่ 17 บทที่ 26 บทที่ 38
บทที่ 6 บทที่ 18 บทที่ 27 บทที่ 39
บทที่ 7 บทที่ 19 บทที่ 28 บทที่ 40
บทที่ 8 บทที่ 20 บทที่ 29 บทที่ 41a
บทที่ 9   บทที่ 30 บทที่ 41 b
บทที่ 10   บทที่ 31 บทที่ 42
บทที่ 11   บทที่ 32 ปิดท้าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.