"...คนทำความดีมากๆ แล้ว ชะตาชีวิตจักทำอะไรได้ โหราศาสตร์นั้น หยั่งไม่ถึงกรรมดีกรรมชั่วของคนเราหรอก วิชาโหราศาสตร์ จึงยึดถือเป็นบรรทัดฐานไปหมดมิได้ เพราะคนดีนั้น ถึงแม้ชะตาชีวิตจะบ่งไว้ว่าไม่ดีอย่างไร แต่พลังแห่งกุศลกรรมนั้น ใหญ่หลวงนัก สามารถพลิกความคาดหมายของโหราศาสตร์ได้ คนจน ก็กลายเป็นคนรวยได้ คนอายุสั้นก็กลายเป็นคนอายุยืนได้ ในทำนองเดียวกัน คนที่สร้างอกุศลกรรมอย่างหนักไว้ ชะตาชีวิตก็ไม่สามารถผูกมัดเขาไว้ได้เช่นกัน แม้จะถูกลิขิตมาว่า จะได้ดีมีสุขอย่างไร แต่พลังแห่งอกุศลกรรมนั้นหนักนัก ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงความสุขเป็นความทุกข์ ความมีลาภยศ กลายเป็นหมดลาภยศ ความอายุยืน ก็กลายเป็นอายุสั้นได้เช่นกัน..." 

"...If a person has done a great deal of virtue, his written fate can no longer impact him. Astrology cannot possibly estimate a person's good or bad karmas in this life. Thus, it should not be used as a basis for everything. A good person may have a poor written fate, but the influence of his merits and virtue can be so great that it could overrule his fate. A poor man could become rich. A short live person could live a long life. On the other hand, a person who has done a great deal of dark deeds, his fate could be changed from happiness to suffering, wealthy to poor, long live to short live...."   

โอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฝาน

บทนำ
ก่อนเริ่มเรื่อง
โอวาทข้อที่ 1 การสร้างอนาคต
โอวาทข้อที่ 2 วิธีแก้ไขความผิด 3 ประการ
โอวาทข้อที่ 3 วิธีสร้างความดี 8 ประการ
โอวาทข้อที่ 4 การถ่อมตน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)

(Please click on the book image to read it in a full size.)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.