ประวัติวัดพุทธธัมมธโร
อำนวยการผลิตโดย
พระครูวิวิธศาสนกิจวิธาน (หลวงพ่อเริ่มชัย ชินวังโส)
 
พระอาจารย์รักษพล กุลวัฑฒโน
รวบรวม
 
คุณตะวัน-คุณอุไรวรรณ คำสุจริต
บรรยาย/เรียบเรียง

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.