สารคดีแสดงความเป็นมาของวัดป่าบ้านตาด รวมทั้งวิถีชีวิต และวัตรปฎิบัติ ของพระและฆราวาสภายในวัด

This documentary shows the history of Baan Taad forest monastery, including life and practices of monastic community and lay community at the monastery.

(รอการโหลดสักครู่/VDO loading takes several seconds)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.