กราบเบญจางคประดิษฐ์: การกราบอันเป็นการแสดงความเคารพ นอบน้อมต่อพระรัตนตรัย การกราบพระนั้น หากทำด้วยใจที่ประณีตและเคารพนบน้อมสูงสุดแล้ว สามารถสร้างพลังในทางกุศลและความสว่างในใจของเราได้มากกว่าที่คิดยิ่งนัก การกราบไหว้นั้น ถือเป็นการน้อมกายน้อมใจลงสู่อาการเคารพสูงสุด ซึ่งก็หมายความว่าการกราบแต่ละครั้ง ถ้าเราทำด้วยใจจริงแล้ว ใจเราจะไม่มีมานะ ไม่มีความถือตัวถือตน คงน่าเสียดาย ถ้าองค์พระอยู่ต่อหน้า แต่เรากราบเป็นแต่เพียงกิริยา แต่ข้างในจิตใจกลับแห้งแล้ง กราบแบบฉาบฉวย ไม่มีความประณีตนุ่มนวล และเพียงกราบตาม ๆ กันไป โดยอาจไม่ทราบวิธีหรือความหมายของการกราบอย่างแท้จริง การรู้อยู่ก่อนว่า บุคคลที่เรากราบนั้น ทำประโยชน์กับโลกไว้เพียงใด จึงเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งเราได้ประโยชน์จากคำสอนของท่าน ได้มีชีวิตที่พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นเจริญขึ้นเท่าไหร่ การกราบนั้น ก็จะยิ่งเป็นการกราบออกมาจากใจที่เคารพนอบน้อมอย่างแท้จริง ด้วยกิริยาทางกายที่ประณีตงดงาม สอดคล้องกับความรู้สึกอันผ่องแผ้วภายในมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่มีการอภิวาทเช่นนี้เป็นนิสัย ยังมีผลให้เป็นผู้ที่ได้ไปเกิดในตระกูลสูง มีความสุข ใจไม่เร่าร้อนฟุ้งซ่านด้วยความกระด้างและเป็นผู้ที่ไม่ถูกข่มเหงโดยง่ายอีกด้วย

ขั้นตอนการกราบมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนหลัก คือ

อัญชลี: การพนมมือไว้ระหว่างอก
วันทา: การพนมมือจรดศีรษะ
อภิวาท: การก้มลงกราบ

มีที่แตกต่างกันสำหรับหญิงและชายสำคัญอยู่สองจุดคือท่านั่งและการวางศอกเมื่ออภิวาท ซึ่งวีดีโอต่อไปนี้จะสาธิตการกราบเบญจคประดิษฐ์ตามแบบแผน ทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิง  (ที่มา: ย่อความและดัดแปลงจากบทความของวัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่, วีดีโอสาธิตโดย รศ. ดร. สุจิตรา อ่อนค้อม)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.