Article Index

(คัดลอกมาจาก "ทำไมการอธิษฐานจิตจึงไม่ค่อยประสบผล" โดย tonsawet หมื่น) 

ข้อเขียนด้านล่างเป็นสิ่งที่ผมได้รวบรวมจากความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการไม่ประสบความสำเร็จในการอธิษฐานจิต ขอเพื่อนๆอย่าได้ถือเป็นตำราอ้างอิงนะครับ แค่เป็นสิ่งที่เปิดประเด็นไว้ให้พวกเราได้สนทนาแลกปลียนธรรมทานกัน ความดีทั้งหมดที่จะพึงมีจากข้อเขียนนี้ขอให้เป็นความดีของครูบาอาจารย์ รวมทั้งท่านอาจารย์ไก่ที่ท่านเมตตาให้ความรู้กับพวกเราด้านอธิษฐานบารมีเสมอๆ ส่วนความไม่ดีทั้งหลายของข้อเขียนนี้กระผมขอรับไว้ผู้เดียว

ทำไมจึงอธิษฐานจิตไม่ประสบผล

คนเรามักจะชอบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องใหญ่แต่ขาดกำลังใจและกำลังบุญที่เป็นต้นทุนของตนเองในการอธิษฐาน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การอธิษฐานเพื่อขอวามสำเร็จในเรื่องราวต่างๆของชีวิตบังเกิดผล คนแต่ละคนจึงได้รับความสำเร็จจากการอธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะมีต้นทุนกำลังใจและบุญไม่เท่ากันเป็นเหตุหลัก ตลอดจนมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบไม่บริบุรณ์ เมื่ออธิษฐานไม่ประสบผลก็มักจะโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ห่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งที่สุดก็เป็นเหตุทำให้ชีวิตตนเองเกิดอัปมงคลตกต่ำลงทุกวัน ที่สุดแล้ว ให้เข้าใจไว้ว่า ไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรม จึงจำต้องเผื่อใจไว้เสมอ อย่าโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่สำเร็จไม่ใช่ท่านไม่อยากช่วย แต่มันเกินวิสัยที่ท่านจะช่วยได้เพระกรรมเราหนักไป 


ปัจจัยที่ทำให้การอธิษฐานประสบผล


1. กำลังบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

บางคนไปอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีกำลังเท่าที่ควรกับเรื่องที่ขอ เช่นเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆหรือเทวดาท่านที่มีกำลังน้อย ท่านจึงไม่สามารถช่วยบันดาลสิ่งที่ขอได้ดีเท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีกำลังสูงเป็นพิเศษในด้านนั้นๆที่เราขอ เช่นพระสีวลี ที่ท่านเป็นเลิศในด้านลาภผล อย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายพึงทราบว่า สิ่งที่มีกำลังสูงสุดในโลกไตรภพนี้ ไม่มีใดเกินคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ จึงควรตั้งนะโมฯ ขอกำลังคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้พระท่านป็นประธานในการอธิษฐานจิตขอพรใดๆของเราไว้เสมอ แล้วค่อยขอบารมีเทพพรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั่วสากลพิภพที่มีกรรมเนื่องกันกับเรา มีบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาขอพรกับท่านเป็นที่สุด(ให้เกียรติท่าน)

2. ลักษณะของเรื่องที่ขอ ช่วงเวลาที่อกุศลกรรมให้ผล และ กำหนดเวลาที่ขอผล

บางคนไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รวยเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืน ในขณะที่ชีวิตกำลังตกต่ำจากอกุศลกรรมที่ให้ผลอยู่ จึงเป็นการยากที่จะสำเร็จ เพราะช่วงดวงตกเกิดขึ้นแล้ว และต้องอาศัยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่ผู้ขอจะหาได้ จึงเป็นการฉลาดกว่าที่จะขอสิ่งที่ง่ายและเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยขอในช่วงที่เราดวงกำลังขึ้นอยู่ เช่น เช้าขึ้นมา ขอพรให้มีความคล่องตัวในการค้าขายประจำวันนี้ จะเกิดผลได้ง่ายกว่า

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.