มาหามุมสงบใจในบ้านกันเถอะ เป็นมุมเพื่ออ่านหนังสือธรรมะ หรือเฝ้าดูลมหายใจ ดูความคิดอย่างมีสติ (ดนตรีโดย Gerald Jay Markoe, ดีวีดี โดย Earth VideoWorks)

Let's find a peaceful corner at our place to be a corner for reading dhamma books, being mindful on our inhale and exhale or just watching our thoughts.  (Music by Gerald Jay Markoe and DVD by Earth VideoWorks)

  

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.