วีดีทัศน์พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ 

VDO of Royal cremation ceremony of Ven Mahã Boowa Ñãnasampanno at Ban Tad Forest Monastery, Udorn Thani on April 5th, 2011  

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.