หลวงพ่อปัญญาวัฑโฒ พระภิกษุรูปแรกที่ได้พำนักและฝึกปฎิบัติอยู่ที่ แฮมสเตดด์ วิหาร กับพระกปิลวัฑโฒภิกขุ พระชาวศรีลังกา  ในช่วงปีค.ศ. 1960 ภายหลังจากนั้นท่านย้ายมาพำนักที่วัดป่าบ้านตาดและเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดและได้รับคำยกย่องชมเชยจากพระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน จนหลวงพ่อปัญญาดับขันธ์ปรินิพพาน สารคดีในบทความนี้บอกเล่าประวัติและปฎิปทาของหลวงพ่อปัญญาวัฑโฒ (จัดทำโดย Forest Dhamma Book Production นำโดย พระอาจารย์ ดิ๊ค สีลรตโน วัดป่าบ้านตาด) (คลิกที่นี่สำหรับคำสอนของ หลวงพ่อปัญญาวัฒโฒ)


Ajahn Paññavaddho was one of the first bhikkhus to live and practise in the Hampstead Vihara with Kapilavaddho Bhikkhu in the 1960′s. He has since taken up residence in Wat Pa Baan Taad, the forest monastery of Ajahn Maha Boowa of whom he is a close and respected disciple. This documentary portrays his life and spiritual path of Ajahn Paññavaddho (by Forest Dhamma Book Production, Bhikkhu Silaratano Baan Taad Forest Temple) (click here for The Dhamma of Ajaan Paññavaddho)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.