Article Index

พระครูวิเวกพุทธกิจ(หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล) "พระปรมาจารย์กรรมฐาน"
วัดดอนธาตุ บ้านทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

พระเดชพระคุณหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในทางสมถะวิปัสสนา มีความเพียรเป็นเลิศ มีความสงบเสงี่ยม กิริยามารยาทอ่อนน้อมสุขุมพูดน้อย และพอใจแนะนำสั่งสอนผู้อื่นในทางนั้นด้วยเป็นผู้ใฝ่ใจในธุดงควัตร หนักแน่นในพระธรรมวินัย ชอบวิเวกและไม่ติดถิ่นที่อยู่ต้องเดินธุดงค์ไปหาวิเวกเจริญสมณะธรรมตามชายป่าดงพงเขาในที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและประเทศลาว

ปีพุทธศักราช ๒๔๓๔-๒๔๓๖ หลวงปู่เสาร์ได้ธุดงค์ผ่านหมู่บ้านคำบง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ได้เทศนาสั่งสอน ท่านพระอาจารย์มั่น สมัยยังเป็นฆราวาสจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวช และจุดนี้ เป็นความยิ่งใหญ่ของวงศ์พระกรรมฐานตราบจนถึงปัจจุบันวงศ์พระกรรมฐานจึงขนานนามท่านพระอาจารย์เสาร์ว่า"พระปรมาจารย์กรรมฐาน"

คราวหนึ่ง ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านข่าโดม เจ้าจอมมารดาทับทิม มีศรัทธานำผ้าป่ามาทอดถวายและนิมนต์ท่านขึ้นแสดงธรรมท่านขึ้นธรรมาสน์ตั้งนโม 3 จบ กล่าวเทศนาเพียงบทธรรมสั้นๆว่า "ทุกข์ สมุทัย นืโรธ มรรค" แล้วจบลงด้วยคำว่า"เอวังฯ" ท่านจึงก้าวลงจากธรรมาสน์ไปอย่างสบาย 

 

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/(Please click on the book image to read it in a full size.)

(ที่มาชมรมพุทธศาสน์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯและโครงการหนังสือบูรพาจารย์ ตามลำดับ)

****พระอาจารย์เสาร์ ท่านเกิดวันที่ ๒ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๒ ที่บ้านข่าโดม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานีเป็นบุตรของนายทานางโม่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๕ คน ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้เข้าไปพำนักรับใช้เป็นศิษย์วัดใต้ตั้งแต่อายุ ๑๒ ปีพออายุ ๑๕ ปี พุทธศักราช ๒๔๑๗ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดใต้ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในคณะมหานิกาย

***ปีพุทธศักราช ๒๔๒๒ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในคณะมหานิกายที่วัดใต้(วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ) อ.เมือง จ.อุบลราชธานีได้จำพรรษาที่นี่ถึง ๑๐ ปี

***ปีพุทธศักราช ๒๔๓๒ ท่านได้ฟังธรรมจาก ท่านเทวธัมมี(ม้าว)แล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจึงมอบตัวเป็นสิษย์ได้ทำการญัติกรรมใหม่ในคณะธรรมยุติ ณ.อุโบสถวัดศรีทอง(วัดศรีอุบลรัตนาราม)มีพระครูทา โชติปาโล เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการสีทา ชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์

***ปีพุทธศักราช ๒๔๕๙-๒๔๖๔ ท่านพำนักจำพรรษาที่ถ้ำจำปา ภูผากูด ต.หนองสูงอ.คำชะอี จ.มุกดาหารและได้จำพรรษากับพระอาจารย์มั่นด้วยวันหนึ่งหลวงปู่เสาร์นั่งอยู่ในที่สงัดองค์เดียวท่านพิจารณาถึงอริยสัจได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงนั้น ในวันนั้นท่านก็ได้ตัดเสียซึ่งความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดจวนจะถึงกาลปวารณาออกพรรษาท่านก็ทราบชัดถึงความเป็นจริงทุกประการ จึงได้บอกกับพระอาจารย์มั่นว่า"เราได้เลิกการปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วและเราก็ได้เห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้ว"ท่านพระอาจารย์มั่นได้ยินดังนั้นก็เกิดปิติเป็นอย่างมากและได้ทราบทางวาระจิตว่า"หลวงปู่เสาร์พบวิมุติธรรมแน่แล้วในอัตภาพนี้"
***หลวงปู่เสาร์ละสังขารเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานประกอบพร้อมด้วยความมีสติอันไพบูลย์ด้วอิริยาบทก้มกราบพระประทานในอุโบสถวัดมหาอำมาตยาราม นครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว เมื่อวัน อังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปี มะเมียรวมสิริอายุ ๘๒ ปี ๖๒ พรรษา.....


สารคดีเรื่องพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระปฐมปรมาจารย์ฝ่ายกรรมฐาน ผลิตขี้นเนื่องในพิธีบรรจุอัฐิธาตุและเปิดเจดีย์ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโลที่วัดดอนธาตุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยมีองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นประธานสงฆ์ในพิธี สารคดีชุดนี้ประกอบด้วยวิดีทัศน์ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโลและ ธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ในพิธี 

 


 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.