ลำดับที่หก ขอเสนอพระธรรมเทศนาอบรมพระและฆราวาสเรื่อง "การปฏิบัติเริ่มต้น จนเข้าถึงพระนิพพาน" แสดงธรรมโดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสันปันโน(พระธรรมวิสุทธิมงคล) วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

As a sixth episode to remember Luangta, Wat Concord presents Desana "Practices from Beginning to Nibbhana" by Ven Luangta Maha Boowa Nanasampanno held at Asokaram Temple, Samut Prakarn, Thailand on January 22nd, 2003.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.