ลำดับที่ห้า ขอนำเสนอธรรมะแกงหม้อจิ๋ว ระยะก่อนโครงการช่วยชาติเป็นระยะที่หลวงตามหาบัวไม่ค่อยได้ทำกิจสงเคราะห์โลกอื่นๆมากนัก แต่เป็นระยะที่ท่านเทศนาอบรมพระที่ทำความเพียรในวัดอย่างเข้มงวด ซึ่งท่านเรียกว่าเป็นธรรมะแกงหม้อเล็ก ธรรมะแกงหม้อจิ๋วที่เข้มข้นเหมาะกับผู้ที่แสวงหามรรคผลนิพพาน  กัณฑ์"เรื่องธรรมวินัย" (บ้างเรียกชื่อกัณฑ์นี้ว่า"ศิษย์ดื้อ") จากเทศนาชุดหลักของใจ ที่เป็นตัวอย่างของความเข้มงวด คอยกำราบกิเลสของพระลูกพระหลานอย่างเต็มที่ พระเณรลูกศิษย์ที่อบรมกับท่านในช่วงนี้ได้ถึงอรรถธรรมอันวิเศษอย่างมากมาย

Before 'Help the Nation' campaign in 1996, Ven Luangta Maha Boowa had less involvement of charitable projects for lay communities, and focused on teaching his monastic students who rigoreously practiced at this temple. He called this type of desana as a 'small pot curry' desana, meaning it is not generalized for diversed audience, but more specific for advanced students who aim for nibbana. Desana called "Dhamma Vinaya" or aka. "Stubborn students", an excellent example of how strict he was to his students to suppress their kilesas. Several of his monastic students during this period has attained spiritual achievement in their practices. 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.