ในลำดับที่สี่ ขอรำลึกธรรมเทศนา"น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์" ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านเทศน์โปรดญาติโยมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2545 ถึงสภาวะธรรมในช่วงที่ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุด

Ven. Luangta Maha Boowa preached for lay community on May 2nd, 2002 regarding of the state of mind at the moment he attained Arahantaship.

1) คลิปเสียง/audio clip: น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์/Tearful from Amazing Buddha Teaching

2) คลิปวีดีโอ/VDO clip:

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.