Article Index

ประวัติ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

(เสียงอ่านประวัติ) พระเทพวิสุทธิมงคล หรือ หลวงปู่ศรี มหาวีโร ศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดหนองผือ ต.นาโน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เกจิชื่อดังของประเทศไทย และ สปป.ลาว เป็นศิษย์ร่วมรุ่นกับพระมงคลญาณเถร หรือหลวงปู่มา ญาณวโร วัดสันติวิเวก อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ที่เพิ่งมรณภาพไปเมื่อเร็วๆ นี้

หลวงปู่ศรี เกิดในตระกูล “ปักกะสีนัง” เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ค.2460 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ณ บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นบุตรคนที่ 6 ของ นายอ่อนสี และ นางทุมจ้อย ปักกะสีนัง มีพี่น้องรวมกัน 11 คน อาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่  หลวงปู่เคย เล่าว่า ก่อนที่แม่จะตายได้สั่งเสียอยากให้ลูกบวชให้ อย่างน้อย 10 วัน หลวงปู่ก็รับปากก่อนที่เข้าอุปสมบทเมื่ออายุ 29 ปีที่ “วัดราษฎร์รังสรรค์” บ้านป่ายาง ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2488 ได้ฉายาว่า “มหาวีโร” แปลความหมายว่า “ผู้มีความหาญกล้ามาก” หรืออีกนัยหนึ่ง “ผู้สามารถบุกเข้าไปทำลายกิเลสได้” โดยมีพระโพธิญาณมุณี (คำ โพธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูศิริธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูสมุห์พันธ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

จากนั้นได้เดินทางออกวิเวกเข้าป่าเทือกเขาภูพาน และได้เข้ากราบนมัสการเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต จ.สกลนคร จากนั้นออกเดินทางปลีกวิเวกไปยัง จ.นครพนม จ.อุดรธานี และอีกหลายต่อหลายจังหวัด และปี 2530 ได้เดินทางกลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุงปัจจุบัน นับเป็นเวลาถึง 8 ปี ที่หลวงปู่ศรี มหาวีโร ท่านได้ออกธุดงค์เที่ยววิเวกภาวนาและจำพรรษาในถิ่นอื่น รายละเอียดประวัติและปฎิปทาของหลวงปู่ศรี มหาวีโรจากหนังสืออิเลคโทรนิกส์ ประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร "พระผู้มากล้นด้วยบุญบารมี"จัดทำโดยคณะพระมหาธีรนาถ วัดป่าภูผาสูงด้านล่าง  
 คลิกที่นี่เพื่อฟังคำสอนของหลวงปู่ศรี มหาวีโร

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/(Please click on the book image to read it in a full size.)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.