รายการธรรมะชื่อ "ธรรมะบันดาลใจ" ในตอน ธรรมะพระป่ากรรมฐาน ตอนนี้สัมภาษณ์พระอาจารย์ สาคร ธัมมาวุโธ เป็นจำนวน 2 ตอน รวมเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ท่านอาจารย์เล่าถึงเกร็ดเรื่องเล่าจากอดีต ปฎิปทาครูบาอาจารย์สายป่า อุบายการปฏิบัติภาวนา 

รายการ "ธรรมะบันดาลใจ" เนื้อหาของรายการนี้ จะเป็นการพูดคุยกับบุคคลต่างๆ ซึ่งได้ใช้ธรรมะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดำเนินรายการโดย คุณบัณฑิต ปิ่นมงคลกุล ออกอากาศทาง​ทีวีดาวเทียม KU BAND ช่องธรรมะทีวี ทุกวัน เวลา 11.00-12.00 น.และ 21.00-22.00น. ของมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะและให้กับทางช่องโลกพระพุทธศาสนา (WBTV) วัดยานนาวา

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.