สารคดีธรรมย้ำเตือน หลวงปู่เพียร วิริโย สารคดีที่น่าชมและศึกษา ภายในประกอบด้วย ชีวประวัติและปฏิปทา ประวัติการจำพรรษา ธรรมะโอปนยิโก ธรรมย้ำเตือน  สอนพระบวชใหม่ โอกาสดีแล้วหาภาวนา ดูตัวเองนั่นแหละไม่ทุกข์ อวิชชาความหลง ดูกาย ดูใจ ให้มันชัด เพียรดูให้มันเห็นจิต ความเพียรเป็นทางพ้นทุกข์ ฯลฯ

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.