นำเสนอชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน ของพระบูรพาจารย์สายกรรมฐาน ที่องค์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ให้ความเคารพและนับถือ และที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ...ประวัติวัดภูริทัตตวนาราม ประวัติการก่อสร้างพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์ ฯลฯ

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.