Article Index

เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี เว็บวัดคอนคอร์ดขอนำเสนอแง่มุมต่างๆของพุทธศาสนาที่ทำให้ศาสนามีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นศาสนาหลักศาสนาหนึ่งในโลก

ในลำดับที่สิบเอ็ด ขอยกเรื่อง "มิลินทปัญหา" มิลินทปัญหา คือ ปกรณ์ว่าด้วยการถาม-ตอบปัญหา ระหว่างพระเจ้ามิลินท์ หรือ พระเจ้า เมนันเดอร์ (หรือ Menandros ในภาษากรีก) ซึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีก กับพระนาคเสนเถระ จนกลายเป็นตำนานโด่งดัง มาจนถึงปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่าท่านผู้ใดเป็นผู้รจนา เชื่อกันว่ารจนาขึ้นในราวพุทธศักราช ๕๐๐ ปรากฏตาม มธุรัตถปกาสินี ฎีกาแห่งมิลินทปัญหา ซึ่งรจนาโดยพระมหติปิฎกจุฬาภัย ว่าพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่งนิทานกถาและนิคมกถาประกอบเข้า ส่วนตัวปัญหา ท่านหาได้กล่าวว่าผู้ใดแต่งไม่ 

บทความนี้รวมเอาเนื้อหาจาก ๑) อีบุ้ค "โครงการธรรมศึกษาวิจัย เรื่อง หลักธรรมในมิลินทปัญหา" ของธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี ๒) เสียงอ่าน มิลินทปัญหา ฉบับ ธัมมวิโมกข์ ที่มาจากเว็บพลังจิต ๓) ภาพยนตร์แอนิเมชั่น ชุดมิลินทปัญหา จัดทำในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)


เสียงอ่าน มิลินทปัญหา ฉบับ ธัมมวิโมกข์ ที่มาจากเว็บพลังจิต รายนามของท่านผู้จัดทำมีดังต่อไปนี้

00 อนุโมทนากถา อ่านโดย Hanashi
01 นมัสการพระรัตนตรัย ของ พระติปิฎกจุฬาภัยเถระ อ่านโดย Kob
02 เรื่องเบื้องต้น อ่านโดย บุญญสิกขา , Kob
03 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๑ อ่านโดย Kob
04 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒ อ่านโดย บุญญสิกขา
05 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๓ อ่านโดย Kob (ตอนนี้ไม่ครบถ้วนและไม่มีต้นฉบับเพิ่มเติม)
06 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๔ อ่านโดย บุญญสิกขา
07 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๕ อ่านโดย Kob
08 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖ อ่านโดย บุญญสิกขา
09 มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗ อ่านโดย Hanashi 
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ๗๙ ตอน)

 


ในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริษัท เอพพริฌิเอท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เจ้าเดียวกับที่เคยผลิตเรื่อง "ป.ปลาตากลม" การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ (3D Animation) เต็มรูปแบบที่ออกอากาศเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ทางช่อง 3 และการ์ตูนแนวล้อการเมือง "แท็กซี่" ฯลฯ จึงทุ่มทุนสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นธรรมะ "มิลินทปัญหา"

เรื่องย่อ..

เมื่อประมาณราวปี พ.ศ. 500 คือหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 500 ปีแล้ว พระราชากรีกนาม "พระเจ้ามิลินท์" ผู้เกรียงไกรได้แผ่ขยายอำนาจมาถึงประเทศอินเดีย และเข้าปกครองเมืองสาคละ (ปัจจุบันอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย คือ แคว้นแคชเมียร์) พระองค์ไม่เพียงแต่ปรีชาสามารถในการรบเท่านั้น แต่ยังมีสติปัญญาล้ำเลิศ ทรงโปรดศึกษาศาสนาปรัชญาต่างๆ รวมทั้งพุทธศาสนาด้วย พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่ง ในการทำความเข้าใจ พระเจ้ามิลินท์จึงโปรดที่จะถกเถียง ซักถาม และโต้แย้งเพื่อความงอกงามทางปัญญา จึงได้เที่ยวป่าวประกาศโต้ปุจฉา-วิสัชนา กับเหล่าพระภิกษุและสมณพราหมณ์ต่างๆ แต่ก็หาผู้ตอบคำถามให้กระจ่างแจ้งแก่พระองค์ไม่ได้

จนกระทั่งได้มาพบกับพระหนุ่มนาม "พระนาคเสน" ผู้ซึ่งเจนจบและแตกฉานในพระไตรปิฎก อีกทั้งเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องหาภิกษุใดเทียบได้ พระเจ้ามิลินท์จึงได้คู่ปุจฉาวิสัชนาอย่างเข้มข้น พระนาคเสนสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ นานาในเรื่องราวชีวิตมนุษย์ของพระเจ้ามิลินท์ได้อย่างถ่องแท้ จนในที่สุดพระเจ้ามิลินท์ ผู้ซึ่งไม่ได้เลื่อมใสในพุทธศาสนามาก่อนก็ได้ยอมถวายตนเป็นพุทธมามกะและได้บรรลุธรรมขั้นสูงอีกทั้งยังได้ทรงสร้างพระพุทธรูปองค์แรกในพุทธศาสนาขึ้นมาอีกด้วย เรื่องราวที่ปุจฉา – วิสัชนา กันนั้นเปรียบเหมือนการจุดคบไฟขึ้นในความมืด เผยให้เห็นทางสว่างของชีวิต และได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็นคัมภีร์สำคัญเรียกว่า "มิลินทปัญหา" เป็นเวลากว่า 2,000 ปี มาแล้ว ได้รับการยอมรับนับถืออย่างมากมายในหมู่ชนต่างๆ ทั่วโลกมาจนทุกวันนี้

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.