เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี เว็บวัดคอนคอร์ดขอนำเสนอแง่มุมต่างๆของพุทธศาสนาที่ทำให้ศาสนามีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นศาสนาหลักศาสนาหนึ่งในโลก ในลำดับที่แปด ขอยกเรื่อง "จิตตวิชชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์" โดย ท่านพ่อลี ธัมมธโร หนังสือเล่มนี้ รวบรวมคำสอน แนวทางปฎิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฎฐาน นำมาแจกแจงได้อย่างละเอียดครบทุกแง่ทุกกระทงเพื่อการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติจิตภาวนาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงมรรคผลนิพพาน สมแล้วที่ท่านพ่อลี ธัมมธโรคือพระที่มีวัตรปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวเป็นที่ชื่นชมจากพระอาจารย์มั่นอย่างสำคัญ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาโม สมญา'ขุนพลแห่งกองทัพธรรม' ถึงกับกล่าวขนานนามท่านพ่อว่าเป็น'อัศวินแห่งกองทัพธรรม' ครูบาอาจารย์ยกย่องท่านว่าเป็นพระที่สำเร็จอรหันตผลผู้ที่มีพลังจิตกล้าแข็งที่สุดองค์หนึ่งในยุคปัจจุบัน

 

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)
(ที่มาหนังสือจาก www.kalayanatham.com)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.