เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี เว็บวัดคอนคอร์ดขอนำเสนอแง่มุมต่างๆของพุทธศาสนาที่ทำให้ศาสนามีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นศาสนาหลักศาสนาหนึ่งในโลก ในลำดับที่เจ็ด ขอยกเรื่อง "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" โดย พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ธรรมเทศนากัณฑนี้อธิบายเรื่องหลักพุทธศาสนาที่ต้องนำข้อธรรมมาฝึกปฏิบัติ  ปริยัติหมายถึงทฤษฎี วิธีการที่จะนำไปปฏิบัติ แล้วนำวิธีที่รู้มาไปปฏิบัติ คงไม่ต้องแปลคำว่าปฏิบัติว่าหมายความว่าอย่างไร ก็มาถึงปฏิเวธ คือผลที่เราพึงได้รับจากการปฏิบัตินั้น ๆ ว่าได้ผลออกมาเป็นอย่างไร 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.