Article Index

เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี เว็บวัดคอนคอร์ดขอนำเสนอแง่มุมต่างๆของพุทธศาสนาที่ทำให้ศาสนามีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นศาสนาหลักศาสนาหนึ่งในโลก ในลำดับที่หนึ่ง ขอยกเรื่อง มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสขึ้นเป็นเบื้องต้นในปฐมเทศนา โดยจะยกธรรมเทศนาเรื่องทางสายกลาง ของหลวงปู่ชา สุภัทโท ที่ท่านเทศนาไว้ได้อย่างลึกซึ้งคมคายแต่ฟังเข้าใจได้ง่าย

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) - ทางสายกลาง (จัดทำโดย"ธรรมสภา", วีดีโอคลิป โดย Hiphoplanla)

(English) ".....มนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการทุกข์ ต้องการแต่สุข ความจริง สุขนั้นก็คือทุกข์อย่างละเอียดนั่นเอง ส่วนทุกข์ก็คือทุกข์อย่างหยาบ พูดอย่างง่ายๆ สุขและทุกข์นี้ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่ง ทางหัวมันเป็น ทุกข์ ทางหางมันเป็นสุข เพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษ ทางปากมันมี พิษ ไปใกล้ทางหัวมัน มันก็กัดเอา ไปจับหางมันก็เหมือนเป็นสุข แต่ถ้าจับไม่วาง มันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกัน เพราะทั้งหัวงูและหางงู มันก็อยู่ในงูตัวเดียวกัน

ความดีใจ ความเสียใจ มันก็เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน คือ ตัณหา ความลุ่มหลงนั่นเอง ฉะนั้น บางทีเมื่อมีสุขแล้วใจก็ยังไม่ สบาย ไม่สงบ ทั้งที่ได้สิ่งที่พอใจแล้ว เช่น ได้ลาภ ยศ สรรเสริญมา แล้วก็ดีใจ ก็จริง แต่มันก็ยังไม่สงบจริงๆ เพราะยังมีความเคลือบ แคลงในใจว่า มันจะสูญเสียไป กลัวมันจะหายไป ความกลัวนี่แหละ เป็นต้นเหตุให้มันไม่สงบ บางทีมันเกิดสูญเสียไปจริงๆ ก็ยิ่งเป็นทุกข์ มาก นี่หมายความว่า ถึงจะสุขก็จริง แต่ก็มีทุกข์ดองอยู่ในนั้นด้วย แต่ เราก็ไม่รู้จัก เหมือนกันกับว่าเราจับงู ถึงแม้ว่าเราจับหางมันก็จริง ถ้า จับไม่วาง มันก็หันกลับมากัดได้ ฉะนั้น หัวงูก็ดี หางงูก็ดี บาปก็ดี บุญก็ดี อันนี้ในวงวัฏฏะ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ดังนั้นความสุข ความทุกข์ ความดี ความชั่ว ก็ไม่ใช่หนทาง...."

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.