(คำเตือน หนังสือเล่มนี้อาจไม่เหมาะแก่การนำไปแสดงทั่วไป ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานก่อนอ่าน)

หนังสือกายคตาสติ หลักธรรมชาติความจริงของร่างกายมนุษย์อันนำไปสู่การพ้นทุกข์ เป็นหนังสือเพื่อผู้ปฎิบัติธรรมโดยเฉพาะ ซึ่งรวบรวมพระธรรมเทศนาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ว่าด้วยการพิจารณาร่างกาย, อสุภะกรรมฐาน, และมรณานุสติ โดยมีรูปภาพจากวารสารทางการแพทย์และภาพอสุภะต่างๆประกอบ  


(Warning: This book may not be suitable to display to general audience. Parental guidance would be suggested for a reader younger than 13 years old

'Dhamma from Anatomy' True nature of human body that leads to enlightenment. A book specifically for dhamma practitioners includes teachings from Ven. Luangta Maha Boowa on how to contemplate true nature of the body,  the contemplation of loathsomeness (in the body), the contemplation of death; together with pictures from medical textbooks and others on loathsome aspects of the bodies. 

 เสียงเทศน์ประกอบหนังสือ กายคตาสติ

 

 

 

 

 

 

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)  

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.