Article Index

ได้กล่าวไว้นานปีมาแล้ว เมื่อคนไทยจำนวนไม่น้อยเริ่มสนใจวันวาเลนไทน์กันอย่างท่วมท้นเปิดเผย ว่าเป็นวันแห่งความรัก และคำวาเลนไทน์ก็เป็นชื่อนักบุญต่างศาสนา ถ้าคนไทยผู้มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ จะสนใจวันแห่งความรักมากมายเพียงใด ก็จะไม่กังวลห่วงใย ถ้าจะเป็นวันท่านผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาที่ท่านบรรลุธรรมสำคัญทั้งหลายองค์ใดองค์หนึ่งก็ตาม นานปีมาแล้วได้พยายามจะช่วยคนไทยจำนวนไม่น้อยนั้นพ้นจากความคิดผิด หันมาคิดให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตจิตใจ จึงได้ยกวันมาฆบูชาขึ้นให้ปรากฏประจักษ์อย่างชัดเจน ทั้งที่วันมาฆบูชามีมานานเป็นพันๆ ปี แล้ว เป็นวันแห่งความรักสูงส่งบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา ที่ควรได้รับการเทิดทูนบูชาเหนือวันแห่งความรักอื่นใด แต่ก็หาได้รับความสนใจเท่าที่ควรไม่ น่าเสียใจเป็นที่สุดที่พากันไม่แยแสที่จะอัญเชิญสิริมงคลยิ่งใหญ่เข้าสู่ชีวิต ให้เป็นเครื่องยังความร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีเกิดมีแก่ชีวิต แก่ประเทศชาติบ้านเมืองที่รักของเรา โดยเฉพาะในยามนี้ที่โลกเดือดร้อนวุ่นวายนัก 

ได้กล่าวตลอดมานับครั้งไม่ถ้วนว่า “วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักที่สูงส่งบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา”

สมเด็จพระบรมศาสดาโปรดประทานความรักนั้นแก่สัตว์โลกทั้งปวงในวันมาฆบูชา จึงกล่าวว่าวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรัก ที่ไม่ใช่ธรรมดา ไม่ใช่ความรักแบบของมารดาบิดาบุตรธิดาที่มีต่อกัน ไม่ใช่ความรักแบบของสามีภริยาที่มีต่อกัน ไม่ใช่ความรักของหญิงชายที่มีต่อกัน ความรักของสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีท่วมท้นพระพุทธหฤทัยแตกต่างกับความรักที่นำมากล่าวแล้วทั้งหมด สูงเหนือความรักทั้งหลายทั้งปวงในโลก 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.