แนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฏฐาน เรียบเรียงจากโอวาท ๔ พรรษา ของพระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม สมุทรปราการ หนังสือเล่มนี้ คือโอวาทของ พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร รวม ๔ พรรษา ซึ่งได้มีผู้ จำคำของท่านมาเรียบเรียงไว้ เป็นหนังสือ ๕ เล่ม คือ ๑.อนุสรณ์ท้ายพรรษา, ๒.อานาปานานุสรณ์ตอนต้น, ๓.พระธรรมเทศนาบนหอเขียว, ๔.อานาปาน์พรรษาที่ ๔ และ ๕. สมถภาวนา-อานาปานวิธี ในการรวมหนังสือเล่มเล็กๆ ๕ เล่ม ให้เป็นเล่มเดียวกันนี้ ก็เพื่อประสงค์จะรักษาคำสั่งสอนของท่านไว้มิให้กระจัดพลัดพราย อันจะหาอ่านได้ยากในเวลาต่อไปข้างหน้า

มธุรปาณิกา
อภิวณฺณาศรม, วัดอโศการาม
๒๐ กันยายน ๒๕๐๐ 

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)
(หนังสืออิเลคโทรนิกส์จากชมรมกัลยาธรรม)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.