"เรื่องของ ลม" ธรรมบรรณาการในงานบำเพ็ญกุศล ครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๔๐ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ( ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ) วันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 

"คำปรารถ

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ หรือท่านพ่อลี ธมฺมธโร ผู้ให้กำเนิดวัดอโศการาม แม้จะได้ล่วงลับดับขันธ์ไปเป็นเวลาถึง ๔๐ ปีแล้วก็ตาม แต่ข้อวัตรปฏิบัติและระเบียบการอบรมทั้งภาคปริยัติและด้านปฏิบัติธรรมซึ่งท่านพ่อได้วางมาตรฐานไว้แล้วด้วยดี ยังคงเส้นคงวาอยู่เสมอ ส่วนความเจริญความเสื่อมของวัดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าไปอยู่พำนักทั้งบรรพชิตและอุบาสก อุบาสิกาเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม ว่าจะตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบแค่ไหนเพียงไร

ในวันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่านพ่อลี เนื่องในโอกาสคล้ายวันมรณภาพของท่านประจำปี ๒๕๔๔ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ทางวัดจึงจัดพิมพ์โอวาทบางประการของท่าน แจกเป็นธรรมบรรณาการเช่นเคย เพื่อให้ท่านสุชนทั้งหลาย เกิดจิตสำนึกความสำคัญของการปฏิบัติธรรม และความปรารถนาดีของท่านพ่อ จะได้เจริญรอยตามให้เกิดความรุ่งเรืองของพระศาสนา ของวัดวาอาวาส และความร่มเย็นเป็นสุขของตนเองตลอดไป

พร้อมนี้ก็ขออนุโมทนาต่อท่านผู้ใจบุญทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนวัดอโศการามเสมอมา และที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานบำเพ็ญกุสลครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี

คณะศิษยานุศิษย์
๒๕ เมษายน ๒๕๔๔"

 

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.