พระอาจารย์ธิปกรณ์ สุขิโต แห่งสถานปฎิบัติธรรมบ้านสว่างใจ อำเภอปากช่อง ประเทศไทย ซึ่งท่านธาตุขันธ์ไม่แข็งแรง เทศนา เรื่องข้อสอบใหญ่ครั้งสุดท้าย ความจริงสุดท้ายของชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญหน้า โดยเทศนาชุดนี้จัดทำเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาดัชต์ 

Buddhist abbott Ven. Ajaan Tippakorn Sukhito from monastery and meditation centre Ban Sawang Jai, Pak Chong, Thailand, unfortunately not a healthy man, talks about death. A dhamma talk in thai language; however, the documentary has versions in Thai, English, and Dutch. 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.