"หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้า สืบทอดพระพุทธศาสนา" โดย พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่. วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 พระอาจารย์กัณหา ท่านเทศนาอบรมพระภิกษุผู้มาใหม่ ในวัตรปฏิบัติต่างๆ ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความไม่ประสาของฆราวาส ที่ไม่ทราบถึงสีลาจารวัตรของพระ จึงอาจไปมีส่วนสนับสนุนให้พระล่วงต่อศึลโดยไม่เจตนา อันเป็นทางแห่งความเสื่อมของความดี เทศนาชุดนี้จึงเหมาะแก่ท่านที่ต้องการจะอุุปสมบทและท่านที่ประสงค์จะอุปถัมภ์อุปฐากพระพุทธศาสนาให้สืบต่อยั้งยืนต่อไป

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือเพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)
 
 
หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชฯ (เสียงอ่าน)
พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม
1) ผู้ที่จะบวชต้องสละทางโลก
2) ลักษณะที่ไม่เหมาะสมของผู้ที่จะบวช
3) บวชใหม่ต้องฝึกปฏิปทาถือนิสัยของความเป็นพระให้ดีๆ
4) ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้มาตรฐาน
5) เวลามีค่าให้ตั้งใจ
6) ต้องฝึกรวดเร็วว่องไว อย่าให้เฉิ่ม
7) การประพฤติตนที่ไม่เหมาะไม่ควร
8) นักบวชอย่าติดเรื่องฉัน
9) น้ำปานะและยาปรมัตถ์สมุนไพรที่ปรุงแต่ง
10) อย่าหลงในปัจจัยไทยทาน
11) พระเณรอันตราย
12) ผู้หญิง….อันตรายของพระภิกษุสามเณรทั้งบวชเก่าและบวชใหม่

13) ระวังความเสื่อมเสีย
14) พระมนต์ดำ
15 )ความซื่อสัตย์สุจริต ต้องไม่มีมารยาสาไถย
16) อัฐบริขาร
17) พระบวชก่อนต้องเป็นตัวอย่างพระบวชใหม่
18) ความสำคัญของเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์
19) ธุดงควัตร
20) การเดินธุดงค์
21) บวชแล้วต้องปฏิบัติให้เกิดมีคุณธรรม
22) เมื่อเจ็บไข้ไม่สบาย
23) ครูบาอาจารย์ที่ฉลาด
24) การเลือกคบเพื่อนสหธรรมิก

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.