ภิกษุและอุบาสก ผู้มีศีลอันเป็นที่รัก อนุภาพความเพียร โดย อ.สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน ทางรายการแสงธรรมเพื่อชีวิต คลื่น AM 1422 จ-ศ 10.10-10.35 ต้องการ CD และสื่อธรรม แจกงานบุญต่างๆ ติดต่อ 02-742-4120, 084-100-8283, 086-036-7162
สงวนลิขสิทธิ์ ยกเว้นเพื่อแจกฟรีเป็นธรรมทาน 

ภิกษุและอุบาสก ผู้มีศีลอันเป็นที่รัก อนุภาพความเพียร 
01-ภิกษุผู้มีศิลเป็นที่รัก
02-อานุภาพความเพียร 1
03-อานุภาพความเพียร 2
04-อานุภาพความเพียร 3
05-อานุภาพความเพียร 4
06-อานุภาพความเพียร 5
07-อานุภาพความเพียร 6
08-พระรัตนตรัยและอุบาสกผู้มีศีลเป็นที่รัก

 

 

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.