เป็นเสียงปฏิสันถาร และสนทนาธรรม เมื่อครั้งที่หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ ท่านไปกราบนมัสการหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ที่วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร นับว่าเป็นบุญยิ่งนักที่มีโอกาสได้ยินเสียงสนทนาธรรมของพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งสององค์   

This is a recording of conversation and dhamma talk when Ven Luangbhu Boonyarit Panthito at Sangha residence Saun Thip paid a visit to Ven Luangbhu Lha Kemmabhatto at Bhujorkor monastery, Mukdhahan, which is a rare merit for an opportunity to listen to the conversation of noble and respectful teachers.

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.