๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ วัดป่าบ้านตาด (จาก www.klangluang.com)
“คลังหลวงคือคลังสมบัติเดิมของบรรพบุรุษเรา ที่รักษาไว้เป็นมรดกของชาติ เป็นหัวใจของชาติ เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแก่นเป็นสารของชาติ ... บรรพบุรุษของเราได้รักษามานมนาน มีกฎหมายบ้านเมืองรักษามาด้วยตลอดเวลา สมบัติเหล่านี้มีเก็บไว้เพื่ออะไรบรรพบุรุษท่านมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในบ้านในเมืองที่ท่านปกครอง ... เก็บไว้เพื่อความจำเป็น เวลามีความจำเป็นจริง ๆ เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตการณ์หาทางไหนไม่ได้แล้ว ท่านจึงจะนำสมบัติเหล่านี้ไปแก้เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อเอาตัวรอดเป็นพักเป็นตอนไป เมื่อยังไม่ถึงขั้นวิกฤตการณ์ขนาดนั้น จึงต้องเก็บไว้ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้”

คติธรรมเรื่องคลังหลวง โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คลังหลวง 1 (2พ.ค.2543)
คลังหลวง 2 (27ส.ค.2543)
คลังหลวง 3 (28พ.ย.2550)
คลังหลวง 4 (27ธ.ค.2550)
คลังหลวง 5 (17ม.ค.2551)
คลังหลวง 6 (1มี.ค.2551 บ่าย)

 

 

 

 

  

 

 (จาก www.luangta.com)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.