หนังสือธรรมะดีที่หลายคนบอกว่าต้องอ่าน 

"..... ร่างที่ทอดยาวอย่างสงบบนเตียงนั้น ขณะนี้ดูซีดขาว และกระด้างเหมือนหินตากน้ำค้าง คอยเวลาจะถูกบรรจุเข้าโลง แขกที่มาคับคั่งในพิธีรดน้ำเมื่อครู่เริ่มทยอยกลับ เหลือแต่ความเงียบวังเวง ชีวิตเป็นอย่างนี้เอง เกิด เติบโต เรียนรู้ โลดเต้น ดิ้นรน ไขว่คว้า แสวงหา เท่านั้นเองหรือ
มีผู้กล่าวไว้ว่า

“ประตูก็แคบ ถนนก็แคบ นั่นคือทางดำเนินชีวิต เรามา เราร้องไห้ นั่นคือการเกิด เราหาวนอน เรานอนหลับ นั่นคือการตาย” เท่านั้นเองแหละหรือ? ชีวิตตั้งต้นเมื่อเกิดและสิ้นสุดเมื่อตายแน่แล้วหรือ ? ถ้าเป็นเช่นนั้น เหตุไฉนเด็กทุก ๆ คนจึงผิดแผกกัน หากจุดเริ่มต้นอยู่ที่ความเกิด ทุก ๆ ชีวิตควรเกิดมาด้วยสภาพเดียวกัน เหมือนผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตจากโรงงาน แต่ความจริงที่เห็น หาได้เป็นดังนั้น เด็กบางคนแข็งแรง หมดจดงามพร้อม เด็กบางคนพิการ ปากแหว่ง หูหนวก เป็นใบ้ เด็กบางคนอ่อนโยน อารมณ์ดี ยิ้มหัว เด็กบางคนเจ้าโทสะ ร้องงอหายจนหยุดหายใจเมื่อไม่ได้ดังใจ เด็กบางคนมารยาทเรียบร้อย ยามกินก็ค่อยดูดค่อยกลืน ละเมียดละไม เด็กบางคนกระโชกกระชาก มูมมาม
อะไรคือสิ่งกำหนดคุณลักษณะที่แตกต่างหลากหลายเช่นว่านี้

อุปมาดังพันธุ์ไม้ในป่า บางต้นเป็นไม้สัก ใหญ่ ตรง แข็งแรง นำไปทำกระดาน สร้างบ้านเรือน เครื่องใช้ย่อมมีค่า บางต้นเป็นไผ่ลำงาม เหมาะสำหรับนำไปทำฟากปูพื้น หรือจักเป็นตอกสำหรับสานภาชนะใช้สอย บางต้นเป็นไม้ผล รสอร่อย เหมาะสำหรับบริโภค บางต้นเป็นเถาวัลย์เหนียว เหมาะสำหรับใช้ผูกมัด บางต้นดูไร้ประโยชน์ เช่นต้นบอน ต้นหญ้า หรือบางต้นอาจมีพิษมีภัย เช่น เห็ดเมา ฝิ่น ลำโพง ยางน่อง เป็นต้น ต่างก็มีคุณสมบัติเฉพาะของตน สุดแต่เราจะเลือกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์..."

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.) 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.