ปฏิปัตติปุจฉาวิสัจชนา—พระธรรมเจดีย์ถาม พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ตอบ 

 

หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกการปุจฉา-วิสัจชนา ภาคธรรมะปฎิบัติแห่งยุคนี้เล่มหนึ่ง เพราะเป็นการถามตอบระหว่างพระสุปะฏิปันโนแห่งยุคสองรูป คำถามเกี่ยวกับอุบายแห่งวิปัสสนากัมมัฏฐานหลากหลายไล่เรียงจากข้ออรรถธรรมทางปริยัติ ปฎิบัติ จากขั้นกลางไปจนถึงปรมัตถธรรม พระธรรมเจดีย์ ท่านกล้าถาม กล้ารุก มีปฏิภานไหวพริบ บวกกับมีภูมิธรรมสูงในการตั้งคำถาม เปรียบได้กับพิธีกรชั้นดีในยุคปัจจุบัน

ท่านพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์ใหญ่แห่งสายพระกรรมฐานในยุคปัจจุบัน ท่านตอบอย่างละเอียด อ้างอิงพระไตรปิฎก คำสอนทางบาลี และประสบการณ์ทางการภาวนาได้อย่างคมคายและกระชับ จนผู้อ่านย่อมสิ้นสงสัยในคุณธรรมของท่าน

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)
(จาก www.kanlayanatam.com)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.