ความอ่อนน้อมถ่อมตนถือเป็นบุญที่เป็นประตูเปิดทางในชีวิตของท่านอีกอย่างหนึ่ง ท่านสามารถประสพความสำเร็จในชีวิตของท่านได้ ด้วยการเริ่มต้นที่จะฝึกให้ชีวิตของท่านรู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตน การฝึกที่จะมีชีวิตของเราอย่างคนที่จะเห็นว่าเราจะก้าวไปที่ไหนก็ได้ ถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนประตูนี้จะเปิดรับเรา อันนั้นเป็นการกระทำของเราที่เหตุ เวลาที่ท่านไปที่ไหนก็ตามท่านต้องรู้ว่าทุกคนจะยินดี พอใจที่จะต้อนรับคนที่รู้จักกิริยามารยาท ในการที่จะทำให้รู้สึกพอใจในการที่จะคบค้าสมาคมกับเรา แล้วความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราจะเป็นคุณธรรมของเรา ที่จะทำให้ทุกคนเปิดประตูรับเรา เป็นบุญที่ท่านควรจะกระทำ เป็นสิ่งที่ท่านสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินทองเลย

การที่เราจะรู้จักฝึกฝนให้กายของเรา วาจาของเราอ่อนโยน เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตในการที่จะถักทอไปกับผู้อื่นนั้น เราจะต้องรู้ว่าความกระด้าง ความอหังการ จะได้รับการปฏิเสธ แต่ความอ่อนโยนและอ่อนน้อมนั้นจะเป็นประตูเปิดทางของเรา ขอให้ท่านก้าวเดินไปในชีวิตของท่านอย่างคนที่อ่อนโยนเพราะรู้ตื่นและเบิกบาน อ่อนน้อมเพราะเคารพการทำงานของคนทุกคน มองเห็นคนทุกคนมีคุณค่าเพราะการทำงาน เราเคารพกันเพราะการทำหน้าที่ และความอ่อนโยนของเราจึงเป็นความแข็งแรงในจิตวิญญาณของเรา เป็นความมั่นคง ความอ่อนโยนจึงเป็นความอาจหาญอย่างหนึ่งที่เป็นบุญของเราที่พึงกระทำ ขอให้ท่านมีความสุขที่ได้อ่อนน้อมถ่อมตน แล้วท่านจะพบว่าความสุขอย่างนี้จะทำให้ท่านแข็งแรงในชีวิตประจำวันของท่าน (from http://www.sathira-dhammasathan.org )

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.