คมธรรมท่าน ว.วชิรเมธี รวม 25 คติธรรมอันลุ่มลึกกับภาพประกอบสวยงาม| Dhamma quotes of Ven. W. Vajiramedhi comprises of 25 meaningful dhamma quotes with beautiful photos. 

  

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.