มีอยู่ครั้งหนึ่งโยมแม่ของท่านที่มาส่งปิ่นโตทุกวันเมื่อตอนที่ท่านยังเป็นเณรน้อย ท่านมามองดูโบสถ์ไปๆมาๆแล้วโพล่งขี้นมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่หน้าโบสถ์ว่า "ไม่เห็นมีชื่อพ่อชื่อแม่"

พอแม่พูดอย่างนั้นท่านก็สะท้อนใจและพูดด้วยความคับแค้นใจว่า
"ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่แม่ ในเมื่อแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว"

"อะไรหล่ะ" โยมแม่ท่านถาม

"ก็แม่ได้ถวายลูกนี่ไงมาเป็นศาสนทายาท นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะ"

โยมแม่ฟังอย่างนั้น ก็ได้แต่น้ำตาไหล

นั่นเป็นเหตุที่ต่อมาพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ตั้งชื่ออาคารโรงเรียนที่สร้างบริเวณวัดแห่งนั้นว่า มูลนิธิแสงทิพย์ ซึ่งเป็นชื่อโยมพ่อโยมแม่ของท่าน

ด้วยความสำเร็จทางโลกทางธรรมของท่าน แล้วปีหนึ่ง ก่อนที่โยมแม่ของท่านจะเสีย โยมแม่บอกท่านว่า "ทุกวันนี้ในหมู่บ้านไม่มีใครมีความสุขเท่าแม่" พูดประโยคนี้ได้ไม่ถึง ๖ เดือน โยมแม่ท่านก็เสีย

  

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.