ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ครั้งที่๔, ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๙
เรื่อง นักการเมืองของพระเจ้า, ชุดธรรมะกับการเมือง
 

Saturday Desana, Asalaha Puja Series Episode 4, July 24th, 1986
Topic: God's Politicians, Album: Dhamma and Politics
 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.