ผู้เขียน: ติช นัท ฮันห์, ผู้แปล: สุภาพร พงศ์พฤกษ์, อ่านโดย  ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง ชมรมเพื่อนคุณธรรม

คำอธิบาย:
สอนการหายใจอย่างมีสติ และตระหนักรู้ถึงอิริยาบทในชีวิตประจำวัน แม้จะเป็นการกระทำเล็กๆ วิธีการนำอนิสงส์ของการมีสติและสมาธิ เพื่อการเปลี่ยนแปรสภาวะรวมทั้งการ เยียวยาสภาพที่ยุ่งยากทางจิต

เสียงอ่านสันติภาพทุกย่างก้าว
1) สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 1
2) สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 2
3) สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 3
4) สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 4
5) สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 5
6) สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 6
7) สันติภาพทุกย่างก้าว ตอนที่ 7

 

 

 

   

 

  

(คลิกปุ่มเล่นเพื่อเล่นต่อเนื่องหรือกดที่ชือตอนเพื่อฟังเฉพาะตอนนั้นๆ/
Click on player to play continuously or click on track's name to play individual track)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.