หนังสือจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ โดยท่านพ่อลี ธัมมธโร รวบรวมคำสอน แนวทางปฎิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฎฐาน นำมาแจกแจงได้อย่างละเอียดครบทุกแง่ทุกกระทงเพื่อการเรียนรู้ของนักภาวนา สมแล้วที่ท่านพ่อลี ธัมมธโรคือพระที่มีวัตรปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวเป็นที่ชื่นชมจากพระอาจารย์มั่นอย่างสำคัญ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาโม สมญา'ขุนพลแห่งกองทัพธรรม' ถึงกับกล่าวขนานนามท่านพ่อว่าเป็น'อัศวินแห่งกองทัพธรรม' ครูบาอาจารย์ยกย่องท่านว่าเป็นพระที่สำเร็จอรหันตผลผู้ที่มีพลังจิตกล้าแข็งที่สุดองค์หนึ่งในยุคปัจจุบัน 

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)
(ที่มาหนังสือจาก www.kalayanatham.com)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.