รวมบทความว่าด้วยเรื่องบุญตามพุทธศาสนา เช่น ลำดับของบุญ ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัย คำถามคำตอบต่างๆเรื่องของบุญในแง่ต่างๆ โดยอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)

 

{jcomments on}

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.