"...ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนในทะเบียนประวัติ พวกเราทุกคนเนี่ยะ เขียนไว้ว่านับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิด และการที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยะ เรามีความเข้าใจในศาสนาพุทธอย่างไร ศาสนาพุทธคือการนิมนต์พระมาที่บ้าน หรือใส่บาตรตอนเช้า ใส่บาตรตอนเช้าเป็นศาสนาพุทธ นิมนต์พระมาที่บ้านตอนเช้ามาสวดมนต์ พอถวายสังฆทานเสร็จก็ให้พระท่านพรมน้ำมนต์ให้เรา อันนั้น ศาสนาพุทธมีเท่านั้นหรือปล่าว วันนี้แหล่ะท่านทั้งหลายจะทราบว่า ศาสนาพุทธที่แท้จริงนั้น คืออะไร นะครับ และก็จะมีความเข้าใจว่า การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้นทำอย่างไร, ผังภพภูมิ, สังสารวัฏ,นิพพาน, สุคติภูมิ, ทุคติภูมิ..."  จากลานธรรมเสวนา

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.