ในโอกาสปิดโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เว็บวัดคอนคอร์ดขออาราธนา คำเทศน์กัณฑ์สุดท้ายขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ท่านกล่าวทิ้งท้ายกัณฑ์นี้ว่า'.....หมดธุระ' เป็นการบูชาคุณหลวงตามหาบัวที่สร้างคุณความดีอย่างเอนกอนันต์ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอด 76 พรรษา จนแม้แต่เงินบริจาคในงานณาปนกิจสรีระของท่านก็ได้มอบเป็นทุนสำรองเงินตราเพื่อความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของประเทศชาติ  ยอดบริจาครวมทั้งโครงการมีดังนี้ มอบทองคำแท่งเข้าคลังหลวง 1,040 แท่ง น้ำหนักรวม 1.3 หมื่นกิโลกรัม เงินดอลลาร์ได้ 10,214,600 ดอลลาร์สหรัฐ รวมมูลค่าทั้งหมดถึง 19,495,378,353 บาท

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.