Article Index

 

เสียงอ่านหนังสือหยดน้ำบนใบบัว
001ชีวิตฆราวาส ลูกกตัญญู
002สกุลชาวนาผู้มีอันจะกิน
003ไม่กินของดิบ
004อุบายฝึกหลานของคุณตา
005อ้อยเป็นเหตุ
006แก้หน้าให้พี่ชาย
007เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์
008ความรักของพ่อ
009แป้วใจ เมื่อยิงหมี
010เลือกคบเพื่อน
011การงานจริงจัง
012ศาสนาก็เลื่อมใส แต่ใจ...
013ทอดสมอความรัก
014สะเทือนใจน้ำตาพ่อแม่
015พิจารณาหาเหตุผลก่อนตัดสินใจ
016ฝืนใจเพียงใด อดทนได้เพื่อพ่อแม่
017คำสอนของมารดา
018เคารพธรรม เคารพวินัย
019แรงดึงดูดใจให้ไม่ทิ้งภาวนา
020ตั้งจุดมุ่งหมายชีวิต
021แม้มีอุปสรรคก็ไม่ท้อถอย
022ค้นคว้าตำราจริงจัง
023ไปฟังธรรมจากพระปฏิบัติ
024พบเห็นสมณะผู้ประเสริฐ
025สอบได้คะแนนเต็มร้อย
026รักคำสัตย์ยิ่งกว่าชีวิต
027ออกปฏิบัติกรรมฐาน แสวงหาครูบาอาจารย์
028ข่าวอันเป็นมงคล
029ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อครูอาจารย์ผู้รู้จริง
030ปฏิบัติจิตตภาวนาจึงฆ่ากิเลสได้
031สังเกต พินิจ พิจารณา ด้วยเหตุผลก่อนตัดสินใจ
032คติเตือนใจจากฝัน
033อุตสาหะพากเพียรฝึกฝนจิต
034นึกพุทโธในใจ จนจิตไม่เสื่อม
035ท่านอาจารย์มั่นล่วงรู้วาระจิต
036น้ำตานักสู้
037เร่งความเพียรเต็มกำลัง
038รู้ชัด ประจักษ์ตาย
039ควรหนักต้องหนัก ควรเบาต้องเบา
040ชนะความกลัวด้วย พุทโธ
041สมาธิแน่นหนามั่นคง ติดสุขในสมาธิ
042ไต่ถามผู้รู้ เพื่อหาเหตุผล
043ก้าวเดินทางปัญญา
044บ้า หลงสังขาร
045แบ่งพัก แบ่งสู้
046มวยคลุกวงใน
047มองดูคน เนื้อหนังแดงโร่
048เหมือนว่าหมดกามราคะ
049อัศจรรย์จิต
050ตื่นเงาตัวเอง
051หลักเกณฑ์อันใหญ่หลวง
052ญาณหยั่งทราบของท่านอาจารย์มั่น
053คุณยายชราผู้มีญาณหยั่งรู้
054พลาดเทศน์ครั้งสุดท้าย
055คำเตือนล่วงหน้า
056เทิดทูนท่านอาจารย์มั่นสุดหัวใจ
057สลดสังเวช ผู้มีพระคุณสูงสุดจากไป
058สติ-ปัญญา อัตโนมัติ
059นางงามจักรวาล อวิชชา
060ความจำเป็นของครูอาจารย์
061ป่วยหนัก รักษาด้วยธรรมโอสถ
062คืนแห่งความสำเร็จ
063เสียงบันลือโลกธาตุ ชาติสิ้นแล้ว
064การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง
065สลดสังเวช อดีตชาติเคยเป็นมา
066ไตรโลกธาตุ ชัดเจนประจักษ์ใจ
067ยืนยัน เทวดา อินทร์ พรหม เปรต ผี สัตว์นรก มีจริง
068กิเลสหลอกว่าตายแล้วสูญ
069กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบ
070มหานิกาย-ธรรมยุต คือศากยบุตรอันเดียวกัน
071เมื่อต้องสอน ก็สอนจริงๆ
072ไปถิ่นไหน ร่มเย็นถิ่นนั้น
073พ่อตาย-พ่อยัง
074รู้เรื่องตาย
075บ้านห้วยทราย จ.มุกดาหาร
076คุณแม่ชีแก้ว ผู้รอบรู้พิสดาร
077ตอบแทนพระคุณบิดามารดา
078จังหวัดจันทบุรี
079เสาหลักกรรมฐาน ตั้งวัดป่าบ้านตาด
080ป่วยเพียงกาย ใจแจ้งกระจ่าง
081การเทศนาสอนโลก
082โปรดชาวต่างชาติผู้ใฝ่ธรรม
083โปรดฝรั่งชาวพุทธที่อังกฤษ
084ฝรั่งมีเหตุผลเข้ากับธรรมวินัย
085ประกาศศาสนาต่างแดนด้วยธรรมภายใน
086ชานหมาก
087ใครว่าหลวงตาบัวดุ
088สื่อธรรม หนังสือ เทปธรรมะ ไม่ซื้อขาย
089พลังจิตท่านพ่อลี
090วิชาขี่เสือ
091พญานาค
092เสือกลัวหลวงปู่ตื้อ
093เณรระลึกชาติ
094ธรรมสากัจฉาตามกาล
095สนทนาธรรม เป็นธรรมเพื่อธรรม
096หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
097หลวงปู่แหวน สุจิณโณ จ.เชียงใหม่
098หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
099หลวงพ่อบัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี
100วัดมุ่งปฏิบัติในถิ่นทุรกันดาร
101พุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์
102คอมพิวเตอร์กรรม
103ผัวเดียว เมียเดียว
104โรงพยาบาล
105สงเคราะห์สัตว์
106หลวงตาไม่ห่วงตนเองยิ่งกว่าชาติ
107ฝืนสังขารเพื่อชาติ
108รวมหัวใจชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวเพื่อชาติ
109น้ำใจคนจนเพื่อชาติ
110กิจวัตรหลวงตา
111สุขภาพเริ่มทรุดลง
112อยู่เพื่อลูก เพื่อหลาน
113เตือนลูกหลาน เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด
114พิธีตาย ลาโลก

  

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.