วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๕๕| Asalaha Puja 2012

The album contains 90 photos (2 pages).

<   1   2   >
DSC_0222.JPGDSC_0035.JPGDSC_0036.JPGDSC_0039.JPGDSC_0040.JPG
DSC_0045.JPGDSC_0047.JPGDSC_0049.JPGDSC_0052.JPGDSC_0055.JPG
DSC_0057.JPGDSC_0058.JPGDSC_0060.JPGDSC_0062.JPGDSC_0063.JPG
DSC_0066.JPGDSC_0068.JPGDSC_0071.JPGDSC_0072.JPGDSC_0073.JPG
DSC_0074.JPGDSC_0075.JPGDSC_0078.JPGDSC_0082.JPGDSC_0083.JPG
DSC_0084.JPGDSC_0090.JPGDSC_0091.JPGDSC_0099.JPGDSC_0103.JPG
DSC_0108.JPGDSC_0110.JPGDSC_0112.JPGDSC_0113.JPGDSC_0114.JPG
DSC_0115.JPGDSC_0116.JPGDSC_0117.JPGDSC_0119.JPGDSC_0120.JPG
DSC_0121.JPGDSC_0123.JPGDSC_0124.JPGDSC_0127.JPGDSC_0130.JPG
DSC_0131.JPGDSC_0132.JPGDSC_0134.JPGDSC_0135.JPGDSC_0136.JPG
<   1   2   >

Back to album list.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.