สวดปาฏิโมกข์เดือนกุมภาพันธ์ 2555

The album contains 71 photos (2 pages).

<   1   2   >
20120221_41.JPG20120221_24.JPG20120221_25.JPG20120221_27.JPG20120221_28.JPG
20120221_29.JPG20120221_30.JPG20120221_35.JPG20120221_39.JPG20120221_40.JPG
20120221_43.JPG20120221_44.JPG20120221_47.JPG20120221_48.JPG20120221_49.JPG
20120221_50.JPG20120221_51.JPG20120221_52.JPG20120221_53.JPG20120221_54.JPG
20120221_55.JPG20120221_56.JPG20120221_57.JPG20120221_58.JPG20120221_59.JPG
20120221_60.JPG20120221_61.JPG20120221_62.JPG20120221_63.JPG20120221_64.JPG
20120221_65.JPG20120221_66.JPG20120221_68.JPG20120221_69.JPG20120221_71.JPG
20120221_72.JPG20120221_73.JPG20120221_74.JPG20120221_75.JPG20120221_76.JPG
20120221_77.JPG20120221_78.JPG20120221_79.JPG20120221_80.JPG20120221_84.JPG
20120221_85.JPG20120221_86.JPG20120221_88.JPG20120221_89.JPG20120221_89.JPG
<   1   2   >

Back to album list.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.