อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2554| Asalha Puja-Buddhist Lent 2011

The album contains 93 photos (2 pages).

<   1   2   >
DSC06340.JPGDSC06354.JPGDSC06355.JPGDSC06362.JPGDSC06363.jpg
DSC06368.JPGDSC06385.JPGDSC06341.JPGDSC06415.JPGDSC06343.JPG
DSC06344.JPGDSC06349.JPGDSC06365.JPGDSC06369.JPGDSC06375.JPG
DSC06377.JPGDSC06345.jpgDSC06413.JPGDSC06379.JPGDSC06401.JPG
DSC06414.JPGDSC06412.jpgDSC06417.JPGDSC06418.JPGDSC06420.JPG
DSC06431.JPGDSC06432.JPGDSC06433.JPGDSC06435.JPGDSC06436.jpg
DSC06443.jpgDSC06444.JPGDSC06445.JPGDSC06447.JPGDSC06452.JPG
DSC06453.JPGDSC06455.jpgDSC06458.JPGDSC06461.jpgDSC06462.JPG
DSC06463.JPGDSC06464.jpgDSC06467.JPGDSC06469.JPGDSC06470.JPG
DSC06471.JPGDSC06543.JPGDSC06472.JPGDSC06473.JPGDSC06474.JPG
<   1   2   >

Back to album list.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.