พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ| Acariya Ajaan Mun Bhuridatta Thera

The album contains 32 photos

2.jpg1.jpg4.jpg3.jpg6.jpg
7.jpg5.jpg8.jpg12.jpg10.jpg
11.jpg14.jpg13.jpg15.jpg21.jpg
34.jpg16.jpg9.jpg31.jpg19.jpg
27.jpg17.jpg18.jpg20.jpg23.jpg
24.jpg26.jpg28.jpg29.jpg32.jpg
25.jpg22.jpg

Back to album list.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.