งานฉลองวันก่อตั้งวัด 2554| Monastery Anniversary Day 2011

The album contains 49 photos

DSC06053.jpgDSC06058.jpgDSC06063.jpgDSC06048.jpgDSC06054.jpg
DSC06065.jpgDSC06068.jpgDSC06071.jpgDSC06072.jpgDSC06073.jpg
DSC06074.jpgDSC06076.jpgDSC06077.jpgDSC06079.jpgDSC06078.jpg
DSC06080.jpgDSC06085.jpgDSC06086.jpgDSC06088.jpgDSC06091.jpg
DSC06092.jpgDSC06095.jpgDSC06112.jpgDSC06109.JPGDSC06097.jpg
DSC06098.jpgDSC06099.jpgDSC06100.jpgDSC06101.jpgDSC06102.jpg
DSC06103.jpgDSC06105.jpgDSC06106.jpgDSC06111.jpgDSC06113.jpg
DSC06114.jpgDSC06115.jpgDSC06116.jpgDSC06117.jpgDSC06118.jpg
DSC06119.jpgDSC06121.jpgDSC06122.jpgDSC06125.JPGDSC06126.JPG
DSC06128.jpgDSC06129.jpgDSC06130.jpgDSC06134.jpg

Back to album list.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.