ท่านพ่อลี ธัมมธโร| Ven Tanpor Lee Dhammadharo

The album contains 48 photos

TP_Lee12.jpgTP_Lee4.jpgTP_Lee7.jpgTP_Lee2.jpgTP_Lee10.jpg
TP_Lee11.jpgTP_Lee.jpglp_lee__.jpgTP_Lee6.jpgTP_Lee3.jpg
TP_Lee29.jpgsketch.pngTP_Lee8.jpgTP_Lee9.jpgTP_Lee35.jpg
TP_Lee5.jpgTP_Lee43.jpgTP_Lee28.jpgTP_Lee13.jpgTP_Lee19.jpg
TP_Lee15.jpgTP_Lee14.jpgTP_Lee27.jpgTP_Lee17.jpgTP_Lee18.jpg
TP_Lee16.jpgTP_Lee25.jpgTP_Lee34.jpgTP_Lee31.jpgTP_Lee42.jpg
TP_Lee36.jpgTP_Lee46.jpgTP_Lee37.jpgTP_Lee44.jpgTP_Lee32.jpg
TP_Lee21.jpgTP_Lee23.jpgTP_Lee22.jpgTP_Lee24.jpgTP_Lee20.jpg
TP_Lee26.jpgTP_Lee30.jpgTP_Lee33.jpgTP_Lee38.jpgTP_Lee39.jpg
TP_Lee40.jpgTP_Lee41.jpgTP_Lee45.jpg

Back to album list.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.