งานฉลองพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์ ที่วัดภูริทัตตวนาราม ออนทาริโอ แคลิฟอร์เนีย

The album contains 88 photos (2 pages).

<   1   2   >
IMG_0001.jpgIMG_0002.jpgIMG_0168.jpgIMG_0169.jpgIMG_0003.jpg
IMG_0004.jpgIMG_0009.jpgIMG_0011.jpgIMG_0012.jpgIMG_0013.jpg
IMG_0014.jpgIMG_0015.jpgIMG_0017.jpgIMG_0016.jpgIMG_0018.jpg
IMG_0005.jpgIMG_0019.jpgIMG_0020.jpgIMG_0030.jpgIMG_0027.jpg
IMG_0044.jpgIMG_0035.jpgIMG_0034.jpgIMG_0036.jpgIMG_0031.jpg
IMG_0045.jpgIMG_0049.jpgIMG_0022.jpgIMG_0023.jpgIMG_0024.jpg
IMG_0025.jpgIMG_0026.jpgIMG_0028.jpgIMG_0029.jpgIMG_0032.jpg
IMG_0033.jpgIMG_0021.jpgIMG_0038.jpgIMG_0039.jpgIMG_0040.jpg
IMG_0041.jpgIMG_0047.jpgIMG_0046.jpgIMG_0048.jpgIMG_0006.jpg
IMG_0007.jpgIMG_0008.jpgIMG_0042.jpgIMG_0064.jpgIMG_0065.jpg
<   1   2   >

Back to album list.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.